دسته بندی محصولات

پیوندها

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

دزيمتر ميزان تراز صوت را ذخيره كرده و ميانگين مي دهد . در صنايعي كه ميزان صدا در طول زمان كار ،مختلف مي باشد و همچنين صنايعي كه موقعيت افراد تغيير مي كند، مورد استفاده زيادي دارد.
دستگاهی كوچك، سبك و قابل اتصال به فرد مي باشد .(به كمر فرد متصل مي شود) و ميكروفن آن به يقه در نزديكي گوش متصل مي گردد.و قابل ارائه دردو مدل TES-1354,TES-1355  میباشد که مدل TES-1355 قابلیت اتصال به کامپیوتر میباشد.

نویزدوزیمتر صدا مدل1354-TES

نویزدوزیمتر صدا دیتالاگرمدل1355-TES