پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

سولارپاورمتر مدلTES-1333R ساخت کمپانی TES تایوان

- رنج اندازه گیری تا 2000w/m2

-دقت قرائت:1w/m2

- قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

-اندازه گیری انرژی خورشیدی

-کسینوس تصحیح شده

- دارای حافظه دستی تا 99sets

- قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

- قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

- قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ..

-دارای قابلیت ذخیره اطلاعات

- قابليت اتصال به كامپيوترتوسط کابل RS-232.

 

دانلود کاتالوگ سولار متر TES-1333R