استریوسکوپ, YR – 16

استریو سکوپ جیبی مدل YR – 16  به همراه کیف حمل