لوکس متر ,TES-1330

نورسنج ( لوکس متر) مدل TES-1330Aساخت کمپانی TES تایوان

- رنج اندازه گیری: 20/200/2000/20000LUX

- واحد های اندازه گیری :  Lux

- دقت دستگاه:   ±3%rdg±0.5%f.s

- دقت قرائت: 1LUX

 

دسته بندی محصولات

Open menu