نحوه کار با پارتیکل مس کانتر TES-5200

1-اجزای مختلف دستگاه پارتیکل مس کانتر TES-5200:

اجزای مختلف پارتیکل کانتر tes-5200

1- پراب و کلاهک مقاومتی
2- خروجی پاور  12VDC, 3A
3- پورت USB
4-کلید خاموش و روشن

5-updown کلیدهای جهت‌دار: جهت ورود به صفحه دلخواه فشار دهید. و یا انتخاب حالت های اندازه گیری MASS یا COUNT

6-interکلید بازگشت: برای ذخیره‌ی تغییرات در تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

7- f1f2f3کلیدهای توابع یا دستورالعمل‌ها: هرکدام از کلیدهای توابع با نام بالای آ‌ن‌ها مطابقت دارد. منوهای مختلف، برچسب‌های متفاوتی در بالای کلیدها دارند.


2-نمایشگر
دکمه‌ی مطابق با صفحه کلید در پایین LCD را برای احضار صفحات زیر فشار دهید:
    صفحه اصلی
    صفحه تنظیمات (صفحه 1 و 2 و 3)
    صفحه منوی برچسب ها

1-2- صفحه اصلی پارتیکل کانتر
     صفحه نمایش غبار سنج tes-5200صفحه اصلی بعد از روشن شدن دستگاه ظاهر می‌گردد. که شامل موارد ذیل می‌گردد:

 • شش رنج اندازه گیری غلظت MASS  و نتایج اندازه گیری
 • سایزذرات   8 کانال مطابق با نتایج نمونه برداری غلظت
 • نمایش مقدار شارژ باطری
 • نام Location یا محل اندازه گیری
 • نمایش زمان
 • فاصله زمانی بین هر نمونه برداری
 • حجم یا فلوی مورد نظر بابت اندازه گیری
 • دمای هوای نمونه (برحسب °C یا F °)
 • رطوبت نسبی هوای نمونه 
 • حالت Particle counter

پارامترهای صفحه اصلی با استفاده از صفحه تنظیمات و منوی تنظیمات برچسب انتخاب می‌گردد.


2-6- صفحه تنظیمات

تنظیمات پارتیکل کانتر

1-در صفحه اصلی کلید f2مربوط به تنظیمات را فشرده،  صفحه‌ی تنظیمات (1) ظاهر می‌گردد. و برای رفتن به صفحه تنظیماتf2را دوباره می‌فشاریم.

2-برای جابجایی بین هرکدام از پارامترها کلیدهایupوdownرا فشار دهید. و برای رفتن به چپ یا راست (به صفحه‌ی انتخاب شده) کلیدهایf1 وf3 را فشار دهید.

3-کلیدinterبازگشت را برای ذخیره تغییرات اعمالی و بازگشت به صفحه اصلی فشار می‌دهیم.


صفحه‌ی تنظیمات 1 شامل:

 • نوع حالت شمارنده(concentration ,totalize ,audio)
 • حجم نمونه هایا زمان نمونه گیری
 • نوع داده های شمرده شده (cumulative or differential)
 • تعدادنمونه ها
 • انتخاب حافظه(flash or SD card)

صفحه‌ی تنظیمات 2شامل:

 • محدوده هشدار (1 تا 000/100)
 • هشدار برای اندازه‌ها
 • تعداد نمونه‌های ذخیره شده دربافر
 • تاریخ، ساعت، دیرکرد
 • واحدهای اندازه‌گیری دما (℃یا℉)

صفحه سوم نمایش شامل :

 • لیست ضرائب غلظت (k-factor).
  نحوه ی تبدیل غلظت مناسب (mass conversion):
  با استفاده از الگوریتم مناسب برای آئروسل ها (گردوغبارها) با چگالی های مختلف، می توان تعدا ذرات 8کانال را به غلظت تبدیل کرد.
  این تبدیل توسط کاربر به دستگاه تعریف میشود. ضریب تطابق که از آن به عنوان k-factor یاد میشود، برای ذرات با چگالی های مختلف متفاوت است.
  برای تنظیم k-factor به بخش 7-1-10 مراجعه گردد.

3-6- صفحه فهرستی برچسب های مکانی

این صفحه جهت تعریف لوکیشن های مختلف برای نمونه‌های گرفته شده  می باشد.با استفاده از این برچسب ها میتوان ، نام محل اندازه گیری رادرج کرد.

TES 5200-4

برای ویرایش برچسب‌ها ازصفحه کلید استفاده کنید:

 1. کلیدf3در صفحه اصلی را برای نمایش صفحه برچسب منوها فشار دهید.
 2. کلیدupیاdown را برای انتخاب شماره محل‌ مطلوب از 00 تا 76 فشار دهید.
 3. برای ویرایش، یکبار کلید F1 را برای انتخاب شماره  محل‌ فشار دهید.
 4. مکان نمای بزرگ به چشمک زن تک کاراکتری تبدیل شده و با فشردن کلیدهای upوdown می‌توان بین کاراکترهای 0 تا 9 ، A تا Z و Space جابجا شد.
 5. با فشردن کلیدf1 یاf3 نیز می‌توان بین کاراکترها جابجا شد.
 6. یکبار اسامی برچسب‌های مطلوب را وارد کرده وf2را جهت ذخیره اسامی جدید فشار دهید.
 7. به ویرایش اسامی به پیروی از عملیات قبلی (مراحل بالا) ادامه دهید.

زمانی که تمام شد، کلید inter بازگشت را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید. توجه داشته باشید که صفحه اصلی حالا دارای یک برچسب جدید در گوشه‌ی بالای دست راست می‌باشد.

مروری بر بافر (حافظه میانی):

    برای مرور حافظه ، کلیدf3را برای فراخوانی داده های ذخیره شده در بافر فشار دهید.
    کلیدهای ▲▼را برای انتخاب حالت MASS و یا  COUNTفشار دهید
    کلید  F3 (ENTER) را جهت فراخوانی داده ها درحافظه فشار دهید.
    کلیدهای ▼ ▲  را برای پیمایش بین رکوردهای مختلف فشار دهید.
    کلید F3(COMPARE) را برای مقایسه 3 داده آخر ذخیره شده در حافظه فشار دهید.
    کلید F2(RETURN) را 2 بار برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.
به شکل صفحه 11 در منوال مراجعه گردد.

7. نحوه استفاده از پارتیکل کانتر

بخش‌های زیر اطلاعات جزئی راجع به استفاده از دستگاه می‌‌باشد.

1-7- تنظیمات
برای تنظیمات پارتیکل کانتر TES-5200 به صفحات مختلف رفته و پارامترهای مطلوب برای نمونه‌گیری را با توجه به بخش‌های قبلی که راجع به صفحات و منوها گفته شد تنظیم می کنیم.


1-1-7- تنظیمات حالت شمارنده:
گزینه‌های حالت شمارش عبارتند از :
Concentration mode  (حالت غلظت – تراکم):
این حالت برای نگاه اجمالی به سطح ناخالصی ذرات هوابرد استفاده می‌شود. برای مثال، این حالت برای نواحی که سطح ذرات، ناشناخته و احتمال اینکه از سطح عملیاتی خود تجاوز کرده باشند استفاده می‌شود. این دستگاه تعداد را در فوت مربع یا سطح لیتر به مقدار انتخابی را تخمین می‌زند.

Totalize modeحالت کلی(جمع زدن):
در این حالت تعداد ذرات نمایش داده می‌شوند و نمونه‌ها جمع می‌گردند. وقتی نمونه‌گیری کامل شد، داده ها ذخیره شده و مقادیر تا وقتی که نمونه گیری بعدی شروع گردد، در صفحه نمایش می‌گردد.

Audio modeحالت شنیداری :
در این حالت زمانی که تعداد از محدوده‌ی آلارم تجاوز کرد دستگاه صدای بیپ ایجاد می‌کند. برای مثال، اگر محدوده تا 10 تنظیم شده باشد، دستگاه وقتی به عدد 10 رسید بوق می‌زند و وقتی به ضرائبی از 10 رسید دوباره بوق می‌زند. در این حالت نمایشگر مقادیر را در حالت Totalize نشان می‌دهد.

برای تنظیم حالت شمارش:

 1. کلیدf2را  را در صفحه اصلی فشار دهید. صفحه تنظیمات 1 با فیلد نهایی"CntMode" انتخاب شده نمایش داده می‌شود. 
 2. کلید f1 یاf3 را برای جابجائی (چپ و راست) به حالت مقادیر مورد نظر فشار دهید.
 3. وقتی حالت مورد نظر روی صفحه نشان داده شد کلید inter بازگشت را برای انتخاب یا بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

2-1-7- تنظیم زمان و حجم نمونه‌های هوا:

 1. کلید (f2تنظیمات) را روی صفحه اصلی فشار دهید. صفحه تنظیمات (1) نمایش داده می‌شود که می‌توان فیلد "حالت تعداد Cnt Mode" را انتخاب کرد.
 2. کلیدdownرا برای جابجایی بین "Sample volume حجم نمونه‌ها" یا " زمان نمونه‌گیری" فشار دهید.
 3. برای انتخاب حجم، زمان نمونه یا توقف دستی دستگاه کلیدf1 یاf3 را انتخاب می‌کنیم.
 4. اگر زمان نمونه‌ی CF یا L انتخاب گردد:  
 5. کلیدf2رابرای ویرایش زمان نمونه برداری فشار دهید.
 6. کلیدf1 ، (جهت چپ) یاf3 (جهت راست) را برای انتخاب ساعت، دقیقه و یا واحدهای ثانیه فشار دهید.
 7. برای یکبار ساعت‌ها، دقایق و ثانیه‌ها را می‌توانید انتخاب کنید و کلیدهایupوdownرا برای تغییر این مقادیر انتخاب کنید.
      کلیدf2را برای ذخیره تغییر تنظیمات و یا بازگشت به صفحه‌ی قبلی فشار دهید.
 8. کلیدinterبازگشت را برای انتخاب مقدار یا زمان مورد نظر یا برای بازگشت به صفحه اصلی انتخاب کنید. زمان انتخاب شده در بالای سمت راست صفحه اصلی ظاهر می‌شود.

در حالت حجم نمونه، نمایشگر زمانهای محاسبه شده در هر لیتر یا feet2 را نمایش می دهد، (برپایه‌ی حجم انتخاب شده)
حق انتخاب‌ها برای تنظیمات حجم نمونه‌ها غبار سنج TES-5200 عبارتند از:
    1.0L (تعداد در 21 ثانیه)
    2.83L (تعداد در 60 ثانیه)
    10.0L (تعداد در 53/3 دقیقه)
    28.3L (تعداد در 10 دقیقه)
    0.01CF (تعداد در 6 ثانیه)
    0.1CF (تعداد در 60 ثانیه)
    1.0CF (تعداد در 10 دقیقه)
    انتخاب دستی هم یکی از آبشن‌ها برای نمونه‌گیری مستمر و نمایش تعداد تا زمانی که  به طور دستی این واحد متوقف گردد. نمایشگر مجموع حجم‌های  (مقادیر) نمونه گرفته شده در لیتر نمایش می‌دهد.


3-1-7- تنظیمات روش شمارش دیتاها:
انتخاب برای شمارش داده‌ها عبارتند از:
Cumulative (عمومی): شامل تمام ذراتی که بزرگتر یا برابر با سایز انتخاب شده در رشته حجم نمونه‌گیری می‌باشد.
Differential (متمایز- جداگانه): شامل تمام ذراتی که بزرگتر یا برابر با سایز انتخاب شده در رشته حجم نمونه‌گیری اما کوچکتر از بزرگترین سایز ذره‌ی بعدی.
برای تنظیم روش شمارش داده‌ها:

 1. کلیدf2(تنظیمات SETUP) راروی صفحه اصلی فشار داده، صفحه‌ی تنظیم 1 ظاهر می‌شود. با رشته‌ها (فیلدهای) "Cnt mode" قابل انتخاب.
 2. کلیدdownرا برای حرکت بین فیلدهای تعداد نمونه‌ها "cnt data" فشار دهید.
 3. کلیدf1 یاf3را برای حرکت به چپ و راست و تغییر روش شمارش داده ها فشار دهید.
 4. کلیدinterبازگشت را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

روشهای انتخابی به صورت یک نماد در نمایشگر ظاهر می شود.نماد ∑نشاندهنده حالت شمارش کلی ونماد∆نشاندهنده حالت شمارش متمایز.


4-1-7 تنظیم تعداد شمارش داده‌ها:

 1. کلیدf2(تنظیمات SETUP) راروی صفحه اصلی فشار داده، صفحه‌ی تنظیم 1 ظاهر می‌شود. با رشته‌ها (فیلدهای) "Cnt mode" قابل انتخاب.
 2. کلیدdown را برای حرکت بین فیلدهای تعداد نمونه‌ گیری "Number of sample" فشار دهید.
 3. کلیدf1 یاf3 را برای حرکت به چپ و راست و انتخاب تعدادشمارش نمونه‌ها فشار دهید.
 4. وقتی که شماره‌ی مطلوب ظاهر شد، کلیدinterبازگشت را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.
  نکته: هنگامی که تعدادشمارش نمونه‌ها را انتخاب می‌کنید، "INF" به معنی نامحدود و نمونه‌گیری ادامه می‌یابد تا زمانی که کلید توقف فشرده شود.

5-1-7- تنظیمات حافظه میانی:
پارتیکل کانتر TES می‌تواند داده‌های اندازه‌گیری شده را در حافظه‌ی داخلی یا روی کارت SD ذخیره کند. برای تنظیم:

کلیدf2 را روی صفحه اصلی فشرده تا صفحه تنظیم 1 برای نمایش "Cnt Mode" ظاهر شود.
کلیدdownرا برای حرکت بین رشته‌های "Buffer select" فشار دهید.

کلید f1 یاf3را برای انتخاب حافظه داخلی یا SD کارت فشار دهید.
کلیدinter بازگشت را برای ذخیره‌ی انتخاب و بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.


6-1-7- تنظیمات آلارم سایز و تعداد:
وقتی که آلارم (هشدار) تنظیم شود، صدای هشدار وقتی که تعداد به محدوده‌ی تعداد روی سایزهای انتخابی رسید،به صدادرمی آید.

برای تنظیم آلارم:

 1. کلیدf2(تنظیم) را روی صفحه اصلی برای نمایش صفحه تنظیم 1 می‌فشاریم.
 2. کلیدf2(صفحه 2) را روی صفحه تنظیم 1 فشرده، صفحه تنظیم 2 ظاهر می‌شود.
 3. محدوده‌ی آلارم پررنگ (مشخص) می‌شود. کلیدf1 وf3را برای حرکت بین محدوده‌های آلارم از صفر (بدون آلارم) تا 100/000در ضرائبی از 10.
 4. وقتی که محدوده‌ی (مدنظر) انتخاب شد، کلیدdownبرای انتخاب فیلدهای (Alarm size) سایزهای هشدار فشار دهید.
 5. کلیدf1 وf3را برای نمایش سایزهای مختلف ذرات فشار می‌دهیم.

سایز دلخواه ذرات را انتخاب و کلیدinter را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.
نکته: هنگامی که آلارم به صدا درآمد، کلیدf1را برای توقف آلارم برای یکبار فشار دهید. کلیدf1 را دوباره برای توقف نمونه‌گیری فشار دهید.
  
7-1-7- تنظیم وقفه‌ی میان نمونه‌ها:
اگر نمونه‌گیری مداوم ، ضروری نیست، می‌توان وقفه را تنظیم کرد. زمان وقفه اجازه‌ی استراحت بین نمونه‌گیری اتوماتیک رامی‌دهد.
برای تنظیم: 

 1. کلیدf2را روی صفحه اصلی برای نمایش صفحه تنظیم 1 فشار دهید.
 2. کلیدf2(صفحه 2) را روی صفحه تنظیم 1 فشرده، صفحه تنظیم 2 ظاهر می‌شود.
 3. کلیدdownرا برای حرکت مکان نما بین فیلد "Delay دیرکرد" فشار دهید.
 4. کلیدf1(برنامه) را برای ویرایش حالت‌ها فشار دهید.
 5. کلیدf1 وf3را برای حرکت بین واحدهای مورد نظر زمانی (ساعت، دقیقه، ثانیه‌ها) فشار دهید.
 6. کلیدupرا برای افزایش زمان، کلیدdownرا برای کاهش زمان فشار دهید.
 7. برای یکبار زمان مورد نظر را انتخاب کرده و کلیدf2را برای ذخیره‌ی اطلاعات فشار دهید.
 8. کلیدinterرا برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.
  نکته: بیشترین مقدار وقفه: 23:59:59 (یک شبانه روز)


7-1-8) نحوه تنظیم تطابق k-factor:
شمارش ذرات انجام شده و ذرات در 8 کانال مختلف جای میگیرند ، سپس با استفاده از یک الگوریتم مناسب ،تعداد ذرات به غلظت بر حسب µg/m3 ، تبدیل می گردد.m/V=ρ

در اصل ، پارتیکل کانتر، حجم هر ذره ی مشخص شده را محاسبه کرده و چگالی استاندارد برای هر تبدیل را تعیین می کند.
سپس مقدار چگالی استاندارد ، به عنوان یک مقدار استاندارد و موجه برای اکثر محیط های نمونه برداری در نظر گرفته می شود.
از آنجائیکه ، افزایش و کاهش مقدار چگالی در بعضی از محیط ها ، احتمال افزایش خطای اندازه گیری را بالا می برد . درچنین محیط هایی لازم است تا ضریب تطابق k-factor برای هر رنج (PM1,PM2.5,…) ،جهت کاهش خطا به دستگاه تعریف گردد.

برای تعریف ضریب تطابق k-factor مراحل زیر را طی نمائید:

    کلید F2 (SETUP) را در صفحه ی اصلی فشرده تا صفحه ی اول تنظیمات نمایش داده شود.
    کلید F2را در صفحه ی اول Page 1 فشرده تا وارد صفحه دوم تنظیمات شوید.
    کلید F2 را در صفحه دوم فشرده تا وارد صفحه سوم تنظیمات شوید.  
    از کلیدهای جهت نما  ▼▲  برای حرکت مکان نما ، برای تعیین رنج اندازه گیری مناسب، استفاده نمائید.
    با استفاده از کلید F1 می توانید داده ها را ویرایش کنید.
    با استفاده از کلیدهای جهت نما ، می توان مقادیر ضرائب را از 0.1 تا 9.99 تغییر داد.(مقدار پیش فرض 1.00 می باشد.)
    پس از انتخاب مقادیر مطلوب ، کلید F1 را جهت ذخیره داده ها فشار دهید.
    کلیدinter(Return) را جهت ذخیره تغییرات و بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

2-7- عملکرد شمارنده:

1-2-7صفر کننده پارتیکل کانتر- پاکسازی شمارنده ذرات:
قبل از نمونه‌گیری، باید دستگاه برای پاکسازی صفر گردد. پاکسازی پارتیکل مس کانتر، ما را از خواندن درست و دقیق داده‌ها مطمئن می‌سازد.

    آدابتور فیلتر را در انتهای دستگاه تنظیم کنید. به جهت آدرس دهی جریان هوای فیلتر توجه کنید.
    آدابتور را به درستی بر انتهای پراب مقاومتی دستگاه اتصال دهید.
    این دستگاه در حدود 5 دقیقه عمل می‌کند.
    داده‌های روی نمایشگر را مقایسه کنید:
    نباید به طور متوسط بیشتر از یک ذره‌ی بزرگتر از 3/0 میکرو متر در 5 دقیقه یا یک ذره در 5/0 فوت مربع (2Foot) ظاهر شود.
    برای بدست آوردن نتایج نرمال (درست)، باید یکبار واحدها پاکسازی شوند. برای این کار فیلتر صفر کننده تعداد را از پراب مقاومتی جدا کنید.

در بکارگیری در اتاق‌های خالی از هرگونه بار اضافی (تمیز)، فیلتر صفر کننده اشتباه نبودن شمارش را، به علت نشتی حسگر، تداخل داخلی یا خارجی یا هر دلیل دیگری را بررسی می‌کند.
در کاربردهای دیگر، فیلتر صفر کننده حسگر را فورا بعد از تراکم بالای (غلظت بالا) نمونه‌گیری پاک می‌کند. وقتی واحدها رد شد،به قسمت"پاکسازی سنسور دستگاه" مراجعه نمائید.

2-2-7)  جمع‌آوری نمونه‌ها:
    احتیاط : جهت جلوگیری از آسیب جدی به دستگاه در صورت  نمونه برداری ، درپوش سنسور را حتما جدا نمائید.  

نحوه ی نمونه برداری داده ها:

    کلید Power را برای روشن کردن شمارشگر ذرات، فشار دهید.
    درصورت نیاز به تغییرات در تنظیمات دستگاه، با زدن کلید  F2  (setup) وارد صفحه تنظیمات شوید.
    کلید inter را برای برگشت به صفحه اصلی فشار دهید.
    کلیدupرا برای انتخاب حالت MASS وکلیدdown را برای انتخاب حالت COUNT ، فشار دهید.

حالت MASS (اندازه گیری غلظت ذرات ):
    با زدن کلید F1(COUNT) ، نمونه برداری از داده ها شروع می گردد و طبق تنظیمات تعریف شده متوقف می شود.
    با کلیدupمی توان بین صفحه MASS وMASS COUNT (که تعداد ذرات را بر اساس سایز آنها نمایش می دهد)، جابجا شد .

اندازه گیری غلظت ذرات
 
حالت COUNT (اندازه گیری تعداد ذرات ):
از کلید  F1 (تعداد) بر روی صفحه اصلی برای شروع نمونه‌برداری، استفاده نمائید. شمارش بعد از طی زمان تعریف شده ، به طور خودکار متوقف میشود.
 اگر حجم نمونه‌ها به صورت دستی MANUAL تنظیم گردد، دستگاه به نمونه‌گیری ادامه می‌دهد تا وقتی که کلیدf1 Stop فشرده شود. 

شمارش ذرت معلق

3-2-7- انتقال داده‌ها به PC:
    کابل USB را به PC و دستگاه اتصال دهید.
    PC روشن می‌ماند تا زمانی که در صفحه پنجره PC باشیم سپس کلید Powerرا برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.

4-2-7- ذخیره سازی داده‌های نمونه‌برداری شده:
دستگاه داده‌ها را در 500 رکورد در حافظه ذخیره می‌کند. داده‌ها در دستور "First in , First out" ذخیره می‌گردد. گرچه، وقتی که پانصد و یکمین رکورد ذخیره می‌گردد، اولین رکورد به طور اتومات حذف می‌گردد و در نهایت 500 رکورد باقی می‌ماند.


5-2-7- مرور حافظه:

 1. کلیدf3(Label) را روی صفحه اصلی فشار دهید. صفحه منوهای برچسب نمایش داده می‌شود.
 2. کلیدf3(حافظهbuffer ) را برای مرور صفحه حافظه و آخرین رکورد ذخیره شده در حافظه نمایش داده خواهد شد.
   
 3. کلیدupیاdownرا برای انتخاب رکورد مورد نظر فشار دهید. کاربر می‌تواند بین جدیدترین تا قدیمی‌ترین رکورد حافظه یا بالعکس پیمایش کند.
 4. کلیدinter را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

6-2-7- نمایش شماره‌ی نمونه‌های حافظه:

 1. کلیدf2(تنظیمات) را روی صفحه اصلی فشار دهید.
 2. کلیدf2(صفحه 2) را در صفحه تنظیمات فشار دهید.
  شماره‌ی نمونه‌ها در حافظه در فیلد " Buffer Count" فشار دهید.

7-2-7- پاکسازی حافظه:
در بعضی اوقات، ممکن است کاربرها بخواهند حافظه دستگاه را پاک کنند برای پاکسازی حافظه:

 1. کلیدf2(Setup) را بر روی صفحه اصلی فشار دهید.
 2. کلیدf2(Page2) را فشار دهید، صفحه تنظیم 2 ظاهر می‌شود.
 3. کلیدdownرا برای حرکت مکان‌نما (اشاره‌گر) در "Buffer Count" فشار دهید.
  تعداد حافظه، شماره‌ی نمونه‌های ذخیره شده در حافظه را نمایش می‌دهد.
 4. کلیدf1 وf3را برای جابجایی و انتخاب پاکسازی حافظه میانی "Clear Buffer" استفاده کنید.
 5. کلیدf2(Clear) را برای پاک کردن حافظه فشار دهید.
 6. کلیدinter(Return) را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

2-8- شارژ باطری و استفاده از آدابتور AC

برای اتصال به آدابتور AC:

 1. کابل پاور را به انتهای آدابتور ac وصل کنید.
 2. فیش آدابتور ac را به جک 12 ولتی روی دستگاه وصل کنید.
 3. کابل پاور را به خروجی ac وصل کرده، دستگاه به مدت 2 ساعت به طور کامل شارژ می‌شود.

نکته:اگر پارتیکل کانتر روشن باشد برای شارژ کامل آنرا به مدت 2 ساعت به فیش آدابتور متصل کنید.ولی اگر دستگاه خاموش بود ابتدا به مدت حداقل 20 دقیقه دستگاه را به شارژر وصل کنید و بعد از گذشت 20 دقیقه درحالیکه دستگاه به آدابتور متصل است پارتیکل کانتر را روشن نمایید. پس از 2 ساعت دستگاه فول شارژ خواهد شد.

3-8- پاکسازی سنسور دستگاه:
    برای پاکسازی سنسور دستگاه:
    آدابتور را بر روی انتهای فیلتر صفر کننده تنظیم کنید
    آدابتور را به درستی به انتهای پراب مقاومتی وصل کنید.
    دستگاه در حدود 15 دقیقه عمل می‌کند.
    به طور متوسط، نباید بیشتر از یک ذره بزرگتر از 0.3µm در 5 دقیقه یا بیشتر از یک ذره در 0.5ft2 ظاهر گردد.
    با یکبار پاکسازی دستگاه، نتایج نرمال بدست می‌آید. جدا کردن فیلتر و آدابتور از پراب باعث پاکسازی می‌شود.

دسته بندی محصولات

Open menu