گوس متر(Gauss Meter) مدل tes-1394S جهت سنجش چگالی شار مغناطیسی پایا به منظور اندازه گیری تاثیر سوء امواج الکترومغناطیس‌ بر سلامت افراد به کار میرود.

مشخصات فنی:

گوس متر سه محوره مدل TES-1394S ساخت کمپانیTES تایوان

emfسنج مدل tes-1394
×

- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3
-قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده
-رنج اندازه گیری:  20/200/2000milli Gauss  یا 2/20/200micro Tesla   
-دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz
±5%+3d at 40Hz/200H                 
-دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss
0.001/ 0.01/ 0.1 micro Tesla      
- پهنای باند : 30Hz … 2000 Hz
- ظرفیت حافظه دستی :999  نقطه
-زمان نمونه:تقریبا 0.5 ثانیه
- دارای نرم افزار و کابل RS-232

دسته بندی محصولات

Open menu