پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

ترازیاب اتوماتیک  Leica مدل24   jogger

•    دقت 2 میلیمتر در یک کیلومتر
•    بزرگ نمایی 24 برابر
•    سیستم کمپنساتور اتوماتیک
•    قطر عدسی شیئی 36 میلیمتر
•    حداقل فاصله ی فکوس 1mm
•    لمپ افقی 360 درجه