پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

ترازیاب اتوماتیک  Leica مدل NA724

•    دقت 2 میلیمتر در یک کیلومتر
•    بزرگ نمایی 24 برابر
•    سیستم کمپانساتور اتوماتیک
•    استاندارد واترپروف IP57
•    قطر عدسی شیئی 36 میلیمتر
•    حداقل فاصله ی فکوس 1mm 
•    وزن 1.6 کیلوگرم