پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

قطب نما و شيب سنج پيشرفته مدل DQL-1B

-بزرگنمايي 8 برابر
-قدرت تفكيك 15 ثانيه
-ضريب ثابت استاديمتري 100
-ضريب استاديمتري 18/0
-حداقل فاصله قابل فوكوس 2 متر
-دقت تراز 30 دقيقه
-به همراه سه پايه چوبي با كاور مخصوص
-مخصوص درس عمليات مساحي