پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

قطب نما وشيب سنج DQL- 8 طرح برانتون ساخت كمپاني  GEO ALLEN- چين

قطب نما مدل DQL-8 طرح برانتون با مشخصات فني :
-دقت تراز لوبيايي:15'±5'/2 mm
-دقت تراز دايره اي:30'±5'/2mm
-خطاي زاويه ديد:0.5˚
-ارزش تقسيمات:1˚
-وزن:0.261 Kg
-اندازه:85*73*35(cm)
-مزايا:
مجهز به قفل ايمني درب
كيفيت بهتر سيستم مغناطيسي
جدول سينوسها
تقسيم بندي درجه و گراد