دسته بندی محصولات

پیوندها

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

ترمورطوبت سنج مدل TES-1360A ساخت کمپانیTES تایوان

- پراپ سرخود

- محدوده اندازه گیری: دما 20ċ~+60ċ-

رطوبت 10RH~95%

- دقت قرائت: 1RH% ، 0.1 ċ

- دقت دستگاه: دما: ċ 0.8 ±  ،رطوبت: ±3%

- قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و نقطه تر

-متناسب برای:لابراتورها,کنترل کیفیت و تهویه هوا

-عملکرد فوری برای اندازه گیری رطوبت

دانلود کاتالوگ ترمورطوبت سنجtes-1360