پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download


مولتي كاليبراتور مدل PROVA 123ساخت                 کمپانیprova تایوان

- 4-20mA  (یک کیلو اهم بار و 24 ولت تغذیه لوپ)
- 0to 100.00mv,0~1.0000v,0~12.00v
-کالیبره ترموکوپلهای نوع K,J,E,T با دقت  0.1C
-فرکانس: 62,500 ~1Hz
-توانایی جهش و اتصال اتوماتیک
-دقت پایه  0.025% + 3 μ A
-دقت قرائت:  0.001mA
- ورودی  0-100% ( mA,mv,v)
-قابلیت انتخاب: 20mA, 0-24mA,
- دارای زنگ اخطار زمانیکه خروجی باز باشد


دانلود کاتالوگمولتی کالیبراتور prova123

مولتي كاليبراتور مدل PROVA 123

- 4-20 mA (1 کیلو اهم بار و 24 ولت تغذیه لوپ)

- 0~100.00mv,0~1.0000v,0~12.00v

-کالیبره ترموکوپلهای نوع K,J,E,T با دقت C 0.1

-فرکانس: 1~62,500 Hz

-توانایی جهش و اتصال اتوماتیک

-دقت پایه 0.025% + 3 μ A

- دقت قرائت: 0.001mA

- ورودی 0-100% ( mA,mv,v)

-قابلیت انتخاب 0-20mA, 0-24mA

- دارای زنگ اخطار زمانیکه خروجی باز باشد