پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

كلمپ  AC/DCمدل  PROVA2000ساخت كمپاني TESتايوان

-جریان DC تا 2500 امپر و جریان AC تا 2100 امپر

-قرایت مقدار موثر به صورت دقیق

-صفر شدن مقدار جریان DC اندازه گرفته شده با یک دکمه

-توانایی تست دیود

- ثابت نگه داری اطلاعات و max , min

-توانایی اندازه گیری نسبی

-جریان انالوگ خروجی:( 400/2100A(1mv/A

-ولتاژ DC : ولت400m/4/40/400/600v

-ولتاژ AC : ولت4/40/400/600v

-فرکانس: KHz1000 ~ 100


دانلود کاتالوگ کلمپ ac,dc مدل prova2000