پیوندها

دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

ترازياب اتوماتيك مدل DS24 :

-دقت 2 ميلي متر در يك كيلومتر ترازيابي رفت و برگشت
-بزرگنمايي 24 برابر
-قطر عدسي شيئي36 ميليمتر
-حداقل فاصله فوكوس 3/0 متر
-سيستم ضد آب و خاك
-دقت تنظيم كمپانساتور 8/0 ثانيه
-ساخت كمپاني LHL چين