منبع تغذیه تک کانال DC قابل برنامه ریزی

منابع تغذیه DC برق متناوب شهر را به سیگنالی DC با ولتاژ و جریان قابل تنظیم تبدیل میکنند. وظیفه اصلی این منابع، تغذیه مداراتیست که با ولتاژ مستقیم یا DC کار می کنند. منبع تغذیه دیجیتال ساخت شرکت OWON علاوه بر وظیفه تولید ولتاژ و جریان موردنظر، قابل برنامه ریزی نیز می باشند.  منبع تغذیه قابل برنامه ریزی در برابر ولتاژ و جریان زیادی(Over voltage and current) مقاوم است و همچنین میتوان مقدار ولتاژ یا جریان اضافی را از طریق منو دستگاه، تعریف کرد. یکی از مهمترین ویژگی قابل برنامه ریزی بودن منبع DC سری ODP قابلیت تعریف تایمر تا 100 گروه می باشد بدین صورت که می توان در زمان های معین ولتاژ یا جریان خاصی ست نمود.

قیمت منبع تغذیه تک دیجیتال نسبت به قیمت منبع تغذیه دوبل تراکینگ ارزانتر است منتهی فقط میتوان قابلیت کنترل یک کانال ولتاژ و جریان را دارد. یکی از کاربردهای منابع تغذیه DC، در صنعت لیزر جهت کنترل توان از لیزرهای نیمه هادی می باشد. پاورساپلای های قابل برنامه ریزی در صنایع نیمه هادی، خودروسازی،‌ لیزر، هوافضا، آبکاری و فرستنده های مخابراتی کاربرد فراوانی دارد.

دسته بندی محصولات

Open menu