دسته بندی محصولات

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ TES

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کمپانی TES & PROVA تایوان

Download

کاتالوگ OWON

دانلود کاتالوگ فارسی تجهیزات الکترونیکی کمپانی OWON

Download

ترموبادسنج, آنمومتر پره ای, مدلAVM-301کمپانیPROVAتایوان

AVM-301 Anemometer

بادسنج پره اي دستي مدل avm-301 ابزاریست جهت قرائت تندی یا سرعت باد که به هنگام استفاده در جهت جريان هوا قرار گرفته و سرعت را بر حسب متر بر ثانيه نشان مي دهد. باد سنج یادشده دارای قابلیت اندازه گیری ماکزیمم، مینیمم، میانگین وHOLD نیزمی باشد.

مشخصات فنی:

بادسنج, سرعت سنج باد, مدل AVM301, ساخت کمپانی PROVA تایوان

- رنج  اندازه گیری : 0.0~45.0 m/s

- دارای پره به ابعاد 52mm و کابل به طول 1.8m

- نمایش ماکزیمم، مینیمم، متوسط اندازه گیری، Holdدانلود کاتالوگ سرعت سنج باد,avm301