کالیبراتور جریان 4-20mA مدل Prova 100 ساخت Prova  تایوان

Loop Calibrator model Prova 100

کالیبراتور جریان  ولتاژ Prova 100 قادر به کالیبره جریانهای 4 تا 24mA ، صفر تا 20mA و صفر تا 24mA با دقت 1µA ( با بار 1KΩ و تغذیه 24V) است. همچنین امکان کالیبره کردن ولتاژ توسط لوپ کالیبراتور Prova 100 در محدوده 4 تا 24mV ، صفر تا 20mV و صفر تا 24mV نیز میباشد. لوپ کالیبراتور prova100 میتواند سورس جریان را به صورت 0-100% اعمال نمود. از ویژگی های بارز کالیبراتور 4-20mA مدل Prova-100 توابع پله ای و خطی اتوماتیک است. دقت پایه در دستگاه کالیبراسیون جریان یا لوپ مذکور، 0.025% می باشد.

مشخصات فنی:

لوپ كاليبراتور مدل PROVA 100  ساخت کمپانی PROVA تایوان

لوپ کالیبراتور مدل prova100
×

- قابلیت انتخاب سورس جریان 4 تا 24mA ، صفر تا 20mA و صفر تا 24mA

- دقت پایه: 5µA±0.025% 

- دقت قرائت: 0.001mA

-خروجی ولتاژ صفر تا 24mV

- عملکرد Auto -Step , Auto-Ramp

- ورودی 0-100%

- دارای صفحه کلید عددی و آسان

- دارای زنگ اخطار زمانی‌که خروجی باز باشد

 

دسته بندی محصولات