ترازیاب Leica ,NA720

ترازیاب اتوماتیک  Leica مدل NA720

•    دقت 2.5 میلیمتر در یک کیلومتر
•    بزرگ نمایی 20 برابر
•    سیستم کمپانساتور اتوماتیک
•    استاندارد واترپروف IP57
•    قطر عدسی شیئی 36 میلیمتر
•    حداقل فاصله ی فکوس 1mm
•    وزن 1.6 کیلوگرم

دسته بندی محصولات

Open menu