تستر میدان آهنربایی TES-3196

آهنرباسنج مدل TES-3196

مگنت سنج، مگنتومتر، مغناطیس سنج، آهنربا سنج مدل TES-3196

آهنربا سنج مدل TES-3196، دستگاهی پرتابل جهت سنجش شار و شدت میدان مغناطیسی حاصل از مواد مغناطیس پذیر همچون آهنربای دائمی ، الکترو موتورها،ماشین آلات و اجزای آنها، لوازم خانگی برقی و یا اطراف هر رسانای حامل جریان میباشد. مغناطیس سنج AC/DC مدل TES-3196 ، دارای سنسور اثر هال با قابلیت جبران سازی دمای خودکار و به صورت اکسترنال میباشد...

ادامه مطلب...

گوس متر TES-1394

گوس مترسه محوره ,TES-1394

گوس متر,EMFتستر,میکرو تسلا متر, سه محوره مدل TES-1394

دیتالاگرELF TesterمدلTES-1394جهت اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی (B)درمحدوده اندازه گیری صفر تا 2000 میلی گاس یا 200 میکرو تسلا می باشد.تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) است و برابر است با ۱۰,۰۰۰ گاوس.تسلامتریادشده دارای ظرفیت حافظه دستی تا 99 نقطه و نرم افزار و کابل usbجهت اتصال به کامپیوتر می باشد.گوس مترtes-1394 جهت سنجش چگالی شار مغناطیسی پایا...

ادامه مطلب...

EMFسنج TES-1393

تسترمیدان الکترومغناطیس , TES-1393

Gauss Meter, گوس متر ,مدل TES-1393

EMFتستر یا ELFتستر مدل 1393TES-جهت سنجش میدان الکترو مغناطیس, ELECTRO MAGNETIG FIELD,در فرکانس های  بسیار پایین, EXTREMELY LOW FREQUNCY, ‌درسه‌راستایZ, X,Yدرمحدوده صفر تا 2000 میلی گوسبکار میرود.این تسلا متر امواج ناشی از اطراف دستگاههایی که که با ولتاژ بالا کار میکنند یا نقش ژنراتور دارند یا در آنها از ترانس های بسیار قوی استفاده میشود یا محل عبور برق با ولتاژ بالا می باشد نظیر دکل های برق فشار قوی...

ادامه مطلب...

گاوس متر TES-1392

گوس متر, تسلا متر ,TES-1392 

مغناطیس سنج, گوس متر مدل TES-1392: 

گوس متر تک محوره " ELECTRO MAGNETIG FIELD"مدل TES-1392 میزان شدت میدان تشعشع الکترو مغناطیسی ( ونه جهت) را در رنج 0.1 الی 2000 میلی گوس اندازه گیری میکند .سنسور تشعشع الکترو مغناطیسی در پنل بالای LCD قرار دارد.به خاطر اینکه این دستگاه تک محوره میباشد ،برای اندازه گیری کامل ،در جهت3محور نیازبه چرخاندن دستگاه در امتداد این محورها می باشد.تسلا متر مدلTES-1392 درمقایسه با مدل TES-1390...

ادامه مطلب...

 

گوس مترتک محوره ,تسلا متر مدل TES-1390

الکترومغناطیس‌سنج‌ تک‌ محوره‌ tes-1390 جهت‌ اندازه‌گیری‌ میدان‌ مغناطیسی‌ درمحدوده 2000 میلی گوس یا 200µTمی‌باشد.روش‌ کار به این صورت می باشدکه در محل استقرار کارگر حضور مییابیم وابتدا در جهت X سپس در جهت Y و محور Z   اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی‌ را انجام میدهیم ابتدا در رنج 20اندازه گیری را انجام میدهیم اگر رنج کم بود به رنج 200 می رویم واندازه گیری را انجام میدهیم ومقادیر را برحسب میکروتسلا...

ادامه مطلب...

سنجش امواج الکتریکی پایا, TES-593

RFمتر، اندازه گیری امواج الکتریکی پایا، اموج‌ رادیویی

RF سنج مدل TES-593 جهت سنجش میدان الکترومغناطیسی ناشی ازامواج رادیویی درمحدوده ی باندهای UHF (امواج سانتیمتری)VHF, (امواج متری)، SHF (امواج سانتیمتری),واطمینان از شرایط سالم محیطی  ناشی ازامواج رادیویی به کار می رود.باتوجه به ازدیاد سیستم های RFدرشبکه های LAN ونفوذ پذیری بالا نیاز به این دستگاه بیشتراحساس می گردد. مورد کاربرد در :شرکتهای تولید برق،شرکت های ارائه دهنده خدمات مخابراتی وارتباطات...

ادامه مطلب...

دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی مدلtes-92

الکترواسموگ مدلTES-92 جهت اندازه گیری میدان الکتریکی در محدوده38mV/m to 11V/m بکار میرود،که ناشی از امواج الکترو مغناطیس(RF) بالاشامل ایستگاه های تلفن همراه، شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو ،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی می باشد که آن را جهت اندازه گیری در محل استقرار کارگر قرارداده ودرسه جهت X‌Y‌و‌Z‌ اندازه گیری میدان الکتریکی‌

ادامه مطلب...

دسته بندی محصولات

Open menu