گوس مترتک محوره ,تسلا متر مدل TES-1390

الکترومغناطیس‌سنج‌ تک‌ محوره‌ tes-1390 جهت‌ اندازه‌گیری‌ میدان‌ مغناطیسی‌ درمحدوده 2000 میلی گوس یا 200µT می‌باشد. روش‌ کار به این صورت می باشد که در محل استقرار کارگر حضور مییابیم و شدت میدان الکترومغناطیسی‌ را در جهت X سپس در جهت Y و محور Z  اندازه گیری میگیریم. و مقادیر را برحسب میکروتسلا یادداشت مینماییم و با مقادیر استاندارد مقایسه می کنیم تا محیطی ایمن جهت کار افراد ایجاد نمائیم. قیمت گوس متر TES-1390 نسبت به سایر مدل ها پایین تر می باشد.

مشخصات فنی:

فروش گوس متر ارزان قیمت مدل TES-1390 ساخت کمپانیTES تایوان

تسلامتر مدل tes-1390
×

-اندازه گیری قدرت میدان الکترو مغناطیس EMF

-قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر

-رنج اندازه گیری:  200/2000milli Gauss یا200micro Tesla

-دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz

-دقت قرائت: milli Gauss 0.1/1 و0.01/0.1 micro Tesla

- پهنای باند : 30Hz to 300 Hz

- سرعت نمونه برداری: تقریبا 0.4 ثانیه

دسته بندی محصولات

Open menu