دستگاه پارتیکل کانتر (Particle Counter) :

پارتیکل سنج، کیفیت سنج هوا، غبارمتر، غبارسنج، ذره سنج: دستگاهی است برای شمارش ذرات معلق در هوا با قطر بیشتر از 0.1 و تعیین غلظت ذرات در سایزهای ”0.1,0.5,1,2,5,10 ”، با قابلیت اندازه گیری دما و رطوبت نسبی RH%

طرزاندازه‌گیری: با استفاده از یک منبع نور "دیودلیزری یا لامپ های هالوژن" و یک آشکار ساز (تحت زاویه 90 درجه) که به یک طرف از منبع تنظیم شده است ،می‌توان ذرات نوری را شمارش کندد. "براساس اصل پراکندگی نور"

دسته بندی محصولات

Open menu