تجهیزات اندازه گیری عوامل فیزیکی و محیطی شامل :صداسنج, لوکس متر ,باد سنج ,گوس متر ,پیرانومتر ,دماسنج رطوبت سنج, ترمو رطوبت سنج, دیتالاگر دما ,دورسنج ,آنالیزور رنگ,irمتر, uvمتر, wbgtمتر ,نویزدوزیمتر, سولار متر, ترمومتر لیزری,پایرومتر, رطوبت سنج چوب , غبارسنج, دبی سنج باد, نورسنج ,تاکومتر ,درخشندگی سنج, کلوین متر, لومن متر, هات وایر, تستر فتوولتائیک, ثبات دما و رطوبت,دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, coمتر ,co2متر,و ... می باشد.

دسته بندی محصولات

Open menu