بادسنج، برای اندازه گیری میزان سرعت باد مورد استفاده قرار میگیرد که دارای 2 نوع باد سنج پره ای و بادسنج هات وایر میباشد. هات وایر, بادسنجی که سرعت هوا را ، از طریق تعیین اثر دمای سیم مقاومت متصل به یک مدار الکتریکی،اندازه ‌گیری می‌کند. ودر جاهایی که تغییرات سرعت سریع داریم بکار می رود.از آنجا که این نوع بادسنج دارای پراپ تلسکوپی می باشد میتواند تا طول 2 متر باز شده وبه داخل کانالها و نقاط خارج از دسترس هدایت شود.

فلو سنج باد, مدل AVM07 بادسنج ,AVM-305 CFM متر,AVM05

سرعت سنج باد,AVM301 بادسنج هات وایر, TES-1341 هات وایر, TES-1340

دبی سنج هوا مدل 98653 دبی سنج باد مدل 98652 بادسنج جیبی مدل 98620

دسته بندی محصولات

Open menu