بادسنج دستی, آنمومتر پره ای, مدل AVM-301کمپانی PROVAتایوان

AVM-301 Anemometer

بادسنج دستي مدل avm-301 ابزاریست جهت قرائت تندی یا سرعت باد که به هنگام استفاده در جهت جريان هوا قرار گرفته و سرعت را بر حسب متر بر ثانيه نشان مي دهد. باد سنج یادشده دارای قابلیت اندازه گیری ماکزیمم، مینیمم، میانگین وHOLD نیزمی باشد.

مشخصات فنی:

بادسنج پره ای, سرعت سنج باد, مدل AVM301, ساخت کمپانی PROVA تایوان

سرعت سنج باد مدل avm-301
×

- رنج  اندازه گیری : 0.0~45.0 m/s

- دارای پره به ابعاد 52mm و کابل به طول 1.8m

- نمایش ماکزیمم، مینیمم، متوسط اندازه گیری، Hold

دسته بندی محصولات

Open menu