تجهیزات بهداشت حرفه ای و hse شامل :صداسنج آنالیزوردار ,صوت سنج ساده, کالیبراتور صوت,نویزدوزیمتر صدا, نورسنج گوس متر(دستگاه سنجش میدان مغناطیسی پایا),دستگاه سنجش میدان الکتریکی پایا, wbgtمتر ,دماسنج تر, خشک ,گویسان,ir متر,uvمتر,پمپ نمونه برداری فردی,سنجش شاخص های ساکرومتر (سرعت جریان هوا), و... می باشد.که مورد استفاده دانشگاه های علوم پزشکی,شرکت های بهداشت حر فه ای ,واحد hse و بهداشت و درمان ارگانهای مختلف می باشد.

دسته بندی محصولات

Open menu