پارتیکل کانتر TES-5110

پارتیکل سنج، شمارنده ذرات غبار,TES-5110

پارتیکل کانتر،particle counter،شمارنده ذرات ، گردوغبارمتر

دستگاه شمارنده نوری ذرات-optical particle counterمدل tes-5110 با استفاده از روشهای،تراکمی ,comulative, وتفرق نوریDifferential,  وبه صورت لحظه ای ذرات معلق موجود در نمونه های گازی را شمارش کرده و توزیع اندازه آنها رامشخص می نماید. از ویژگی های ذره سنجtes-5110 می توان سبکی وپرتابل بودن و قابلیت شمارش لحظه ای درانواع محیط ها مانند اتاق های تمیز،بیمارستانی و...

ادامه مطلب...

چگالی سنج ذرات TES-5200

پارتیکل مس کانتر,غبارسنج, TES-5200

پارتیکل مس‌کانتر،گردوغبارسنج،شمارنده جرمی ذرات،مدل tes-5200:

پایشگرجرمی MASS MONITORمدلtes-5200 ،دستگاهی پرتابل جهت حفاظت شخصی برای استفاده درمحیط های صنعتی ،پالایشگاهی ،بهداشتی ،بیمارستانی ,شهری و....می باشد. پایشگرحجمی وشمارنده پرتابل ذرات باقابلیت اندازه گیری در دوحالت count modeجهت سنجش تعداد ذرات درسایزهای 0.5 µm,0.7 µm,1.0 µm,2.5 µm,4.0 µm,5 µm.0,7.0 µm,10.0µm وحالت mass mode جهت اندازه گیری سطح تراکم حجمی PM2.5, PM4, PM7, PM10, TSP PM1, ...

ادامه مطلب...

دستگاه اندازه گیری pm2.5 , pm10

پارتیکل سنج PM2.5 وPM10 مدل MIC-98098P

پارتیکل سنج آئروسل PM2.5 وPM10 مدل MIC-98098P

MIC-98098P Portable particle meter (PM2.5_PM10) with remote sensor probe

پارتیکل کانتر آئروسل مدل 98098p قادر به اندازه گیری غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و کمتر از 10 میکرون میباشد که از مهمترین مقوله ها در استاندارد کاری سازمان محیط زیست و آزمایشگاه های معتمد زیر...

ادامه مطلب...

vocمتر,pm2.5 meter

دستگاه اندازه گیری آلودگی هوا, TES-5322

آنالایزر کیفیت هوا، PM2.5 و VOCمتر مدل TES-5322

دستگاه سنجش کیفیت هوا مدل  TES-5322، نمونه برداری پرتابل جهت نمایش وثبت آلاینده های معیار در سنجش کنترل کیفی هوا نظیر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون وترکیبات آلی فرار (VOCs) شامل فرمالدهید ، بنزن، اتیل بنزن، تولوئن و زایلن( دي متيل بنزن)، دما و رطوبت محیط و نمایش شاخص سلامتی health index می باشد.

ادامه مطلب...

نمونه بردار PM2.5

کیفیت سنج هوا, آلودگی سنج هوا,TES-5321  

کیفیت‌سنج‌هوا یا ذره سنج PM2.5 مدل tes-5321 دستگاهی‌سبک‌وکوچک‌ جهت‌ سنجش‌ میزان‌آلایندگی‌ محیط‌ وشمارش‌ذرات با استانداردPM2.5، باقابلیت نمایش دماو رطوبت وشاخص سلامتی health index وثبت دستی اطلاعات می باشد.کاربرد: مطالعات آلودگی هوا،نمونه برداری های محیطی برای کاربرد بهداشت محیط ،ایستگاه های هواشناسی,ادارات،کارخانجات,،منازل مسکونی شهرهای بزرگ...

ادامه مطلب...

دسته بندی محصولات

Open menu