ترازياب ليزري,لاینر,SUNNY,LP50

ترازياب ليزري SUNNY مدل LP50

ليزر شعاعي :( 90درجه)/4 خط قائم/خط افقي/علامت براي كف(روي زمين)
منبع روشنائي :  ديود ليزري SIX 635 nm ،  
گروه ايمني ليزر :  گروه :a III  از 5mw تا 1mw
دقت : 2 ميليمتر  در 10 متر
كمپانساتور خودكار :   3
محدوده كار :  تا حدود 10 متر ، وابسته به ميزان نور در محيط
دقت درجه بندي : 2 ميليمتر / 60 دقيقه
محدوده اخطار خارج شدن از تراز : 2 درجه
محدوده سرشكني : تقريبا 2 درجه
منبع تغذيه : 3 عدد باطري AA قابل شارژ (1500 Ma/h ) يا 3 عدد باطري قليايي AA
مدت زمان كاركرد : حدود 5 ساعت كار مداوم در حالت خط زدن
حداكثر برد ليزر براي خط زدن : 16 متر با 11 * 5/8
در جه حرارت محيط كاركرد : 20- تا 40 درجه سانتيگراد ، شارژراستاندارد ، جعبه حمل

دسته بندی محصولات

Open menu