دوزیمترصدا, نویزدوزیمتر

دزيمتر ميزان تراز صوت را ذخيره كرده و ميانگين مي دهد . در صنايعي كه ميزان صدا در طول زمان كار ،مختلف مي باشد و همچنين صنايعي كه موقعيت افراد تغيير مي كند، مورد استفاده زيادي دارد.
نویزدوزیمتر در 2 نوع نویز بج (دزیمتر شانه ای) و دزیمتر کمری وجود دارد. نویزبج مستقیما روی شانه درفاصله ی 10 تا 15 سانتی متری از گوش قرار میگیرد و دزیمتر کمری به كمر فرد متصل مي شود و ميكروفن آن به يقه در نزديكي گوش متصل مي گردد.و قابل ارائه دردو مدل TES-1354,TES-1355 میباشد که مدل TES-1355 قابلیت اتصال به کامپیوتر میباشد.

 

نویز بج

دوزیمتر و صداسنج leq مدل TES-660

نویز بج با اتصال به شانه ی فرد، در طول یک دوره کاری روزانه، میزان دز يا تراز معادل مواجهه 8 ساعته وهمچنین شدت صوت میانگین LEQ را اندازه گیری و ثبت میکند. مزایای دزیمترهای سرشانه ای Badge Dosimeter)) نسبت به دزیمترکمری عبارتند از...

ادامه مطلب...

 

دزیمتر صدا

دوزیمتر صدا مدل TES-1355

دزیمتری صدا با استفاده از نویزدوزیمترمدلTES-1355، درمواقعیکه فرد(کارگر) در قسمتهاي مختلف فعاليت میکند، بطوریکه كه صداي محيط كار و يا دستگاهها در زمانهاي مختلف متغير باشد ، استفاده مي شود. دوزيمترصدا کوچک و قابل حمل بوده ونتايج آن از روش هاي ديگر صوت سنجی معتبرتر است. نویزدوزیمترصدا مدلtes-1355 در مقایسه با دزیمتر صدا مدل tes-1354...

ادامه مطلب...

 

دزیمتر صدا

نویز دوزیمتر ,noise dosimeter, مدل TES-1354

نویزدوزیمتر صدا, Noise Dose Meter,جهت نمایش میزان تراز معادل که نمایانگر میزان میانگین تماس فردی باصدا در طول زمان اندازه‌گیری دستگاه می‌باشد.که دزیمتر صدا مدل tes-1354 مناسبترین و ارزان ترین نویزدوزیمتر، جهت استفاده مهندسین بهداشت حرفه ای می‌باشد...

ادامه مطلب...

 

دسته بندی محصولات

Open menu