ترمومترقلمی تیپ K

ترمومترقلمی تیپ K مدل 98850 ساخت کمپانیMIC تایوان

- دارای صفحه نمایش LCD بزرگ

-محدوده اندازه گیری دما (تیپK -200 ~1370˚c:(k 
بادقت: (0.3C rdg+1°C) ±و دقت نمایش :0.1˚c

-قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری

-واحد های اندازه گیری:F, °C

دسته بندی محصولات

Open menu