پاورآنالایزر هارمونیک, PROVA6830+6801

 

پاورآنالایزرهارمونیک,هارمونیک آنالایزر مدل PROVA6830+6801 ساخت کمپانی TESتایوان

-آنالیز برای 3 فاز 4 وایره،3 فاز 3 وایره،,1 فاز 2 وایره،1فاز 3 وایره
-True RMS ولتاژ و آمپر
-اندازه گیری توان راکتیو و ظاهری(KVA,KVAR)و اکتیو(W,KW,MW,GW)
-اندازه گیری ضریب توان PF و زاویه اختلاف فاز (Φ)
-انرژی WH,KWH,KVARH,PFH 
-محدوده اندازه گیری جریان :0.04A~100A
-نمایش 35 پارامتر در یک صفحه
-نمایش شکل موج ولتاژ و جریان
-درخواست میانگین وحداکثر توان با دوره قابل برنامه ریزی
-تحلیل هارمونیکی تا 99 مورد 
-آنالیز هارمونیک کلی%THD-F
-دیاگرام گرافیکی فازور با پارامتر های سیستم 3 فاز
-نمایش شکل موج با نقطه پیک بین 1024 نمونه
-حالت ناپایدار شامل DIP,SWELL,OUTAGE
-قابلیت محاسبه جریان نامتناسب در خطهای نول
- دارای 512Kbحافظه با فاصله زمانی انتخابی
( 17،000 رکورد برای سه فاز 4 وایره)
-دارای نرم افزار و کابل RS-232
دارای ساعت و تقویم برای ثبت اطلاعات

دانلود کاتالوگ پاورآنالایزر هارمونیک prova6830

 

 

پاور آنالایزر مدل PROVA6830+6801 ساخت کمپانی TESتایوان

-آنالیز برای 3 فاز 4 وایره،3 فاز 3 وایره،,1 فاز 2 وایره،1فاز 3 وایره

-True RMS ولتاژ و آمپر

-اندازه گیری توان راکتیو و ظاهری(KVA,KVAR)و اکتیو(W,KW,MW,GW)

-اندازه گیری ضریب توان PF و زاویه اختلاف فاز (Φ)

-انرژی ((WH,KWH,KVARH,PFH
-محدوده اندازه گیری جریان :0.04A~100A

-نمایش 35 پارامتر در یک صفحه

-نمایش شکل موج ولتاژ و جریان

-درخواست میانگین وحداکثر توان با دوره قابل برنامه ریزی

-تحلیل هارمونیکی تا 99 مورد

-آنالیز هارمونیککلی%THD-F

-دیاگرام گرافیکی فازور با پارامتر های سیستم 3 فاز

-نمایش شکل موج با نقطه پیک بین 1024 نمونه

-حالت ناپایدار شامل DIP,SWELL,OUTAGE

-قابلیت محاسبه جریان نامتناسب در خطهای نول

- دارای 512Kbحافظه با فاصله زمانیانتخابی

( 17،000 رکورد برای سه فاز 4 وایره)

-دارای نرم افزار و کابل RS-232

wدارای ساعت و تقویم برای ثبت اطلاعات

دسته بندی محصولات

Open menu