پاورکلمپ,PF,PROVA 6601,

پاور کلمپ PF مدل PROVA 6601 ساخت كمپاني PROVA تايوان

- اندازه گیری 3 فاز 4 وایره،3 فاز 3 وایره،,1 فاز 2 وایره
-اندازه گیری توان AC+DC تا 2000KW برای 3 فاز و 1200KW برای تک فاز
-نمایش همزمان W+PF,KVA+KVAR,A+Hz,V+Hz,
-2000A,600V
-اندازه گیری ضریب توان PF
-انتخاب اتوماتیک جریانACیاDC
- رنج اتوماتیک
-محدوده اندازه گیری :
توان حقیقی AC,DC : وات100/1000/1200KW
ولتاژ AC,DC: ولت600 ~500/ 500 ~200 / 200 ~0
جریان  AC,DC:آمپر2000~ 500/500~200 /200 ~ 0

 
 

دانلود کاتالوگ پاور کلمپ prova6601

دسته بندی محصولات

Open menu