تریگر در اسیلوسکوپ چیست؟

تریگر در اسیلوسکوپ چیست؟ Trigger

XDS OWON

تمامی اسیلوسکوپ ها چه آنالوگ چه دیجیتال دارای ویژگی تریگر میباشد. تریگر، بخشی از سیگنال ورودی را به صورت تکراری و پشت سر هم به نمایش میکشد. بعبارت دیگر زمانی که شما به یک شکل موج ایستا در اسیلوسکوپ نگاه میکنید، در واقع یک سیگنال تکرار شونده را مشاهده میکنید. لذا قادر خواهید بود تحلیل های لازم بروی شکل موج مانند محاسبه فرکانس، دامنه و... را داشته باشید.

انواع تریگر :

  • تریگر لبه یا Edge
  • تریگر ویدئو Video
  • تریگر پالس Pulse
  • تریگر متناوب یا Alternative
  • تریگر منطقی یا Logic

تریگر اج (Edge) :

معروفترین و متداولترین نوع تریگر در اسیلوسکوپ ها تریگر لبه یا اج می باشد. این نوع تریگر با دو پارامتر کنترلی تعریف میشود: سطح تریگر و شیب تریگر . سطح تریگر یا Trigger Level مشخص میکند در کدام نقطه از لبه، تریگر عمل کند و شیب یا Slope مشخص میکند که نقطه تریگر روی لبه بالا رونده باشد یا پایین رونده. در صورتی که لبه بالارونده باشد شیب مثبت و در صورتی که پایین رونده باشد، شیب منفی میگویند.

مدار تریگر لبه، همانند یک مقایسه کننده عمل میکند که در یک طرف پارامتر های مذکور مشخص میشود و زمانی که سیگنال با تنظیمات یکی شد، اسیلوسکوپ تریگر را تولید میکند.

oscilloscope trigger positive 01 oscilloscope trigger negative 01

در اکثر شکل موج ها در صورتی که سطح تریگر روی صفر تنظیم شود، شکل موج ایستا را خواهید دید. هرچه میزان سطح تریگ بالاتر از ولتاژ سیگنال برود، شکل بصورت متحرک و چند سیگنالی دیده میشود یا اصطلاحا شکل موج میرقصد!(شکل زیر)

Not Triggering

حال در شکل زیر سطح تریگر را کاهش یافته است :

Edge Trigger

منابع تریگر

  • تکی: استفاده از سطح تریگر برای بدست آوردن سیگنالی پایدار و ثابت. مناسب ترین متد برای تریگر اسیلوسکوپ میباشد . تریگر معمولا بر روی کانال یک اسیلوسکوپ آنالوگ میباشد اما در اکثر مدل های دیجیتال بروی هردو کانال، تریگر تکی امکان پذیر است.
  • خارجی: ایجاد تریگر توسط یک منبع خارجی. زمانی کاربرد دارد که عملیات تریگر نیاز به سنکرون شدن با یک سیگنال خارجی را دارد.
  • خط : کاربرد در خطوط قدرت
  • ویدئو : کاربرد در سیگنال های ویدئویی آنالوگ

اسیلوسکوپ های برند OWON دارای قابلیت تریگر برای هر کانال می باشد. در شکل زیر بخش کنترلی تریگر سری SDS را نشان میدهد :

sds trigger

همانطور که در شکل مشخص هست پیچی برای تعیین سطح تریگر تعبیه شده است. با چرخاندن این پیچ خطی بر روی سیگنال بالا یا پایین میرود در ضمن با فشار دادن این پیچ سطح به مقدار صفر (Zero) برمی گردد. دکمه 50% برای قرار گرفتن نقطه تریگر در نیمه سطح تریگر و دکمه Force، زمان تریگر تکی، جهت مجبور کردن سیگنال تریگر برای تریگ کردن استفاده میشود.

جهت بررسی انواع اسیلوسکوپ های این شرکت به لینک زیر مراجعه کنید:

https://saenco.com/elec/oscope.html

 

دسته بندی محصولات

Open menu