طریقه کار با اسیلوسکوپ

نحوه ي اندازه گيري با اسيلوسکوپ:

اسیلوسکوپ ها دارای دو نوع دیجیتال و آنالوگ میباشد که نحوه کار کردن با هر کدام متفاوت است.

اسیلوسکوپ آنالوگ:

قبل از شروع کار با اسيلوسکوپ بايد دو کار انجام دهيم:

الف)تنظيمات اوليه: کليد هاي Gain Variable Control رو که به صورت کليدي کوچکتر بر روي کليدهايVolt/DiV  و Time/Div(طوسي رنگ) وجود داره تا انتها در جهت عقربه هاي ساعت بچرخونيد.

در اسيلوسکوپ هاي آنالوگ کليدهاي کشويي رو به بالا وکليدهاي فشاري همه بيرون بايد باشد.

ب) کليد سه حالته ي AC GND DC رو براي هر دو کانال در حالت GND قراربديد و با دستگيره ي Position محور عمودي رو روي صفر قرار بديد. بوسيله ي کليدهاي Intensity و Focus  به ترتيب شدت نور و نازکي موج رو تنظيم کنيد و بعد از تنظيم زمين کليدها رو در وضعيت DC قرار بديد.

1- انداره گيري ولتاژ(دامنه):

تعداد خونه هاي عمودي محصور شده رو از قله تا پايين ترين نقطه ي موج بشماريد و در Volt/Div اون کانال ضرب کنيد. عدد به دست اومده اندازه ي دامنه ي P-P موج خواهد بود. به عنوان مثال اگر در حالتي که VOLT/DIV روي عدد 2 وتعداد خانه هاي محصور شده توسط موج در راستاي عمودي برابر 3.4 باشد انگاه براي بدست اوردن مقدار ولتاژاز ضرب اين دو عدد

داريم: دامنه(ولتاژ) = عدد volt/div  ×  تعداد خانه هاي عمودي

3.4×  2 =  6.8 V

1- اندازه گيري پريود يا فرکانس:

الف )تعداد خانه هاي افقي رو که در امتداد يک دوره ي تناوب قرار گرفته اند در واحد Time/Div ضرب کنيد و عدد به دست اومده رو معکوس کنيد تا فرکانس موج بدست بياد.مثلا عدد time/div روي ms50  وتعداد خانه هاي افقي در يک دوره برابر 5.2

پريود)  T =  عدد time/div   ×    تعداد خونه هاي افقي)

5.2×   50ms  =260ms

F=1/T=1/260ms=3.8hz    <=فرکانس

ب)روش تطبيق:

در اين روش تطبيق موجي را که فرکانسش را مي خواهيم بدست اوريم را با موجي که مي توانيم فرکانسش را اندازه بگيريم مقايسه مي کنيم , فرکانس معلوم را انقدر تغيير مي دهيم تا با فرکانس مجهول برابر شود به اين ترتيب مي توانيم مقدار فرکانس مجهول را بخوانيم .

3- اندازه گيري جريان:

همانطور که مي دانيم از اسيلوسکوپ فقط براي اندازه گيري ولتاژ مي توان استفاده کرد و نمي توانيم جريان را با ان اندازه بگيريم , براي اين کار يک مقامت 1 اهمي در مدار سري مي کنيم وطبق قانون اهم در اين حالت داريم  V=RI  و R=1? پس داريم V=1×I  (يعني V با I برابر خواهد بود ) وبا اندازهگيري ولتاژ در واقع جريان را هم اندازه گرفته ايم.

4- اندازه گيري اختلاف پتانسيل:

کليد INV :اين کليد سيگنال را معکوس مي کند وبراي محاسبه اختلاف پتانسيل استفاده مي شود.به اين صورت که اگر V1 ورودي CH1  وV2  ورودي CH2 باشد براي اختلاف پتانسيل  V2-V1  به صورت زير عمل مي کنيم:

CH1 را با معکوس CH2 جمع مي کنيم(يعني روي مد ADD قرار ميدهيم وبراي کانال دو دکمه INV زده مي شود).

CH1   [ADD]   ([INV]  CH2) =CH2-CH1=V2-V1

5- اندازه گيري اختلاف فاز:

الف) روش حوزه ي زماني : در اين روش اسيلوسکوپ را در مد DUAL قرار داده وسيگنال هاي کانال 1و2 رابا هم نمايش ميدهيم سپس از روي نمودار و با توجه به مقادير T و T0 و از روابط زير اختلاف فاز را محاسبه مي کنيم.

ب) روش ليساژور : در روش ليساژور براي محاسبه اختلاف فاز , اسيلوسکوپ را در مد X-Y قرار مي دهيم و بعد از ظاهر شدن شکل موج ليساجوس پايدار با توجه به شکل ظاهر شده و رابطه زير اختلاف فاز را محاسبه مي کنيم .(بعد از وصل دو سيگنال به کانال ها  ابتدا هر دو کانال را روي مد GND قرار مي دهيم تا نقطه نوراني ايجاد شده را در وسط محور مختصات تنظيم کنيم.وسپس روي مد DC  قرار دادده تا اختلاف فاز را به دست آوريم.

اسیلوسکوپ دیجیتال:

اسیلوسکوپ دیجیتال بدلیل بروز بودن، کاربری بسیار آسان تری نسبت به آنالوگ ها دارد. علی الخصوص داشتن صفحه نمایشگر رنگی باعث تفکیف راحت تر سیگنال ها می شود.

در اسیلوسکوپ های دیجیتال بدلیل داشتن علامت کنار محور های x و y تنظیمات صفر براحتی قابل اجراست و نیازی به صفر کردن سیگنال(GND) نیست. با این حال دارای مد های AC/DC/GND میباشد.

 

تنظیمات مقیاس زمان و ولتاژ :

زمان نمایش سیگنال در صورت اطلاع از مشخصات سیگنال میتوان با تنظیمات volt/div و time/div سیگنال مطلوب را مشاهده کرد. اما ویژگی حائز اهمیت اسیلوسکوپ های دیجیتال، داشتن آپشن Auto Set میباشد. با استفاده از این آپشن، اسیلوسکوپ بهترین شکل موج را نمایش میدهد.

اندازه گیری پارامترهای سیگنال :

برای این کار نیازی به اندازه گیری دستی و محاسبات اضافی نیست. تنها کافی است از آپشن اندازه گیری اتومات اسیلوسکوپ دیجیتال سود برید. بطور مثال قابلیت اندازه گیری Vpp، Vrms، Frq، Period، Rise time و... 

 جهت دریافت اطلاعات فنی مربوط به اسیلوسکوپ ها به لینک زیر مراجعه فرمائید.

فروش اسیلوسکوپ

دسته بندی محصولات

Open menu