PHمتر, ECمتر و TDSمتر رومیزی مدل PL-700PC

مولتی متر رومیزی و آزمایشگاهی آب مدل PL-700PC ساخت کمپانی gondo تایوان

PL-700PC(S):Bench Top pH, mV, Conductivity, TDS, Salt, Temperature

مولتی متر رومیزی PL-700PCکمپانی EZDO به عنوان یک PHمتر رومیزی تا 16PH, کنداکتیوی متر رومیزی تا 100ms و TDSمتر رومیزی تا 66ppt شوری سنج رومیزی تا 50ppt و دماسنج نفوذی تا 110 درجه کاربرد دارد. این مولتی پارامتر رومیزی دارای 3 پراپ دما ،کنداکتیویتی وph  می باشد که با پراپ کنداکتیویتی EC و TDS و شوری  و با الکترود شیشه ای PH می توان اسید و ORP را اندازه گیری کرد. ecمتر رومیزی pl-700pc قابلیت ثبت وفراخوانی اطلاعات تا 150 نقطه  وقرائت ماکزیمم و مینیمم رادارد.

مشخصات فنی:

PHمتر ,ECمتر و TDSمتر آزمایشگاهی مدل PL-700PC ساخت کمپانی EZDO  تایوان

مولتی متر رومیزی مدل PL-700PC
×

محدوده اندازه گیری پارامترها :
-    اسید سنجی PH متر: 2.00ph-~16.00pH
با دقت: 0.01 pH

-     (mv) ORPمتر:
1999mV-~ -200 mV/ -199.9 ~ 499.9 mV/ 500 ~2000mV
با دقت :  0.1/1 Mv

-    Conductivity متر:
0.0μS~199.9μS/ 200~1999μS/ 2.00~19.99 mS/ 20.0~100.0 mS
با دقت 0.1/1μS/0.01/0.1 mS

-    سختی سنجی TDS:
0.0ppm~131.9 ppm/ 132~1319 ppm / 1.32~13.19 ppt / 13.2~66.0ppt
با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

-    شوری  Salt:
0.0ppm~99.9ppm / 100~999 ppm / 1.00~9.99 ppt/ 10.0~50.0 ppt
با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

-    درجه حرارت :   0- 110.0 ℃ بادقت ℃0.1

-    دارای صفحه کلید با غشای ضد آب

-    امکان جبران اتوماتیک دما ATC و  شوری دستی (MSC) و جبران خسارت ناشی از ارتفاع(MAC).

-    دارای حافظه تا 150 نقطه و فراخوانی داده ها

-    قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

-    مقدار TDS به وسیله ی کانداکتیویتی تعیین می گردد(با ضرب مقدار Conductivity در یک نسبت مشخص بین 0.50 تا1.00  )

-    دارای کابل  USB  جهت اتصال به کامپیوتر

-    متعلقات : الکترود شیشه ای  PH و پراب دما ، الکترود EC، محلولهای استاندارد، نگهدارنده الکترود، کابل ونرم افزار ،آدابتور AC ، 9V باتری ،جعبه حمل ، همزن (آپشنال)

 

دسته بندی محصولات

Open menu