ترمورطوبت سنج مدل TES-1260ساخت کمپانی TES تایوان (Humidity temperature meter )

دما و رطوبت سنج مدل tes-1260، ترموهیگرومتری پرتابل ودیواری جهت اندازه گیری دما ورطوبت محیطی ، نقطه شبنم و نقطه تردرمحدوده دمایی20 - ~ċ60+ می باشد.ترمورطوبت متر یادشده توانایی اندازه گیری ماکزیمم ،مینیمم به همراه ثبت زمان وثبت داده ها تا 99مورد را دارا می باشد.

مشخصات فنی:

ترمو هیدرومتر مدل TES-1260 ساخت کمپانیTES تایوان

ترمو رطوبت سنج مدل tes-1260
×

- قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و نقطه تر

- محدوده اندازه گیری: دما 20ċ~+60ċ- 
رطوبتRH10~95%

-دقت قرائت: %1RH ، 0.1 ċ

- دقت دستگاه: دما: 0.5ċ ±  ،رطوبت: ±3%

- قرائت ماکریمم و مینیمم با زمان

- واحد های اندازه گیری : ċو F

- دارای حافظه دستی تا 99sets

- قابلیت نصب روی دیوار

دسته بندی محصولات

Open menu