فشارسنج محیطی, TES-1160

فشارسنج دیجیتال، دما و رطوبت سنج مدل TES-1160 ساخت کمپانی TES تایوان

 Thermo Hygro/Barometer, TES-1160

بارومتر (Barometer) مدل TES-1160، دستگاهی پرتابل جهت اندازه گیری فشار جو می باشد. این فشارسنج علاوه براندازه گیری فشار اتمسفری ، دما و رطوبت نسبی محیط، نقطه شبنم وتر را نیز اندازه می گیرد. این ترمو هیدرو بارومتر قابلیت نمایش شاخص HEAT INDEX  را نیزدارد. محدوده ی اندازه گیری فشارسنجی 300 تا 1200 هکتوپاسکال  بادقت  0.1 hpaمی باشد. چگالی و ارتفاع از سطح دریا دو پارامتر مهم و تاثیرگذار در فشار بارومتری می باشد، به طوری که باافزایش ارتفاع ، فشار کاهش یافته و با افزایش چگالی یا وزن هوا، فشار نیز افزایش می یابد.

تغییر درشرایط آب وهوایی همچون دماو رطوبت نیز در فشارجو تاثیرگذار می باشد که فشارسنج محیط  tes-1160 قابلیت اندازه گیری آنها را نیزدارد. ازویژگی ها ی مهم این بارومتر قابلیت ثبت داده ها تا99مورد به صورت دستی می باشد.

مشخصات فنی:

فشارسنج ،ترمورطوبت سنج مدل TES-1160ساخت کمپانیTES تایوان

فشار سنج و دما و رطوبت سنج مدل TES-1160
×

- قابلیت اندازه گیری دما،رطوبت نسبی وفشارهوا

- قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و نقطه تر

-رطوبت مطلق، نسبت اختلاط و آنتالپی خواندن.

- فشار بخار آب و فشار اشباع آب

-نمایش شاخص گرما و Humidex

- محدوده اندازه گیری:

دما : -20~+60 ċ  یا     -4~+140F

رطوبت  :   1~99%RH

فشاراتمسفر:300~1200hpa

- دقت قرائت: %1RH,0.1hpa ، 0/1 ċ        

- دقت دستگاه: دما: ċ 0.5 ±  ،رطوبت: ±3%  ،فشار ±2hpa           

- قرائت ماکزیمم و مینیمم با زمان وHOLD

- واحد های اندازه گیری : ċو F

- دارای حافظه دستی تا 99sets

- لوازم جانبی:باطری،دفترچه راهنما

دسته بندی محصولات

Open menu