کالیبراتور,وسیله‌ای می‌باشد برای اندازه‌گیری سیگنال‌های الکتریکی از جمله ولتاژ، جریان,فرکانس و دما. زمانی که وسایل اندازه‌گیری دچار مشکل و خطا شدند برای کالیبره کردن آنها از یک دستگاه مرجع,سورس جهت رفع خطا استفاده می‌شود. دارای5مدل از برند TES&Prova با مشخصات زیر: کالیبراتور دما مدل prova125، سورس ولتاژ, جریان،فرکانس،دمامدل prova123,provaical ,لوپ کالیبراتور جهت کالیبره ولتاژ و آمپر مدلprova100 و کالیبراتور صوت مدل tes-1356 استفاده می‌شود.

 
سیگنال کالیبراتور PROVA ical مولتی کالیبراتور PROVA123 كاليبراتور دما PROVA125

لوپ کالیبراتور PROVA100 کالیبراتور صدا Tes-1356  

 

 

دسته بندی محصولات

Open menu