لوپ تستر, PSCتستر مدل TES-1800 ساخت کمپانی TESتایوان

- محدوده اندازه گیری LPPO :

مقاومت ظاهری حلقه :20/200/2000Ωبا دقت
at 1 Ω on 20 Ω Range+ 2dgts +/-2%

-دقت قرائت:0.01Ω

-تخمین اتصال کوتاه(PSC): آمپر200A / 2000A / 20KA

-دارای قفل اتوماتیک در صورت وارد شدن گرمای بیش از حد به مقاومت

-نمایش مقدار ولتاژ: digit1+%2 ±

-تست جریان AC :آمپر 25 اسمی در 20 محدوده

-تست ACدوره ای  :20ms

-ولتاژ عملکردی: %1±Hz 50,%10 ±V 230

-فیوز حفاظتی :از نوع HRC سرامیکی

دسته بندی محصولات

Open menu