مولتی‌متر,آوومتر:دستگاهی برای اندازه‌گیری کمیت‌های ولت متر"اختلاف پتانسیل"، آمپرمتر "شدت جریان "، اهم متر "مقاومت مدار",تست پیوستگی مداربکار میرود که دربرخی از مدل ها تست سلف و خازن نیز انجام میگیرد. مولتی‌مترها در دو نوع دیجیتال وآنالوگ می‌باشند. مولتی متر دیجیتال از یک قالب متحرک تشکیل شده که در میان میدان مغناطیسی، میزان چرخش سیگنال را نمایش می‌دهد. صفحه آوومتر دارای قسمت‌های صفحه دیجیتال,سلکتور, ترمینال‌ها و دکمه‌های تنظیم کننده می‌باشد.

LCRمتر و آوومتر, مدل TES-2712

مولتی متر دستی, مدل TES-2700

مولتیمتر دیتالاگر مدلTES-2732Aمولتیمتر دو کاناله,PROVA 903

مولتیمتر دیجیتال,PROVA 801/803

مولتیمتر  True RMSمدلTES-2620


 

دسته بندی محصولات

Open menu