آنالیزور رنگ، RGBمتر, کالرمتر,:

آنالیزور رنگ دستگاهی الکتریکی برای اندازه‌گیری ترکیبات مختلف رنگی، تفاوت‌ و مختصات طیف‌های رنگی می باشد. درواقع رنگ سنج دستگاهی جهت تعیین مختصات رنگ در فضاهای رنگی XYZ , l*a*b*, RGB و اختلاف میان دورنگ می باشد.

مدل های مختلف برای تعریف رنگ:

1-مدل رنگ Lab: یک مدل تخیلی از حیطه رنگ‌های قابل رویت توسط انسان است. در این مدل L مخفف عبارت Lightness بیانگر روشنائی رنگ از 0 (سیاه) تا 100 (سفید)، a از 120- (قرمز) تا 120+ (سبز) و b از 120+ (زرد) تا 120- (آبی) می باشد. مدل رنگ Lab مدل جامعی بوده و مد رنگی سی‌ام‌وای‌کی و مد رنگی آرجی‌بی زیر مجموعه‌ای از این مدل هستند. بر خلاف مدل های رنگی RGB و CMYK ، رنگ های Lab، تقریباً نزدیک به بینایی انسان طراحی شده است.

2-مد رنگی RGB :یا مدل رنگی افزودنی ،توضیح میده که چطور سه نور رنگی قرمزRED و سبزGreen وآبی blue ترکیب شده تا رنگ ها رو ایجاد کنه. فرکانس گستره طیف نور از قرمز شروع میشه و رنگ های رنگین کمان رو طی میکنه تا به آبی و بنفش میرسه. از نقطه نظر علمی، نور میتونه ترکیبی از این تک رنگ ها یا همون نور یک فرکانس واحد باشه.به همین دلیل، بسیاری از تجهیزات، همچون مانیتور، تلویزیون و LEDهای رنگ‌متغیر، نور رو با انتشار منابع نوری قرمز، سبز و آبی تولید میکنن .در دنیای دیجیتال، بخش های قرمز، سبز و آبی اغلب بصورت اعداد بین 0 تا 255 توصیف میشن.

3-.فضای رنگی XYZ : در این فضا به هر رنگ اجازه داده می شود تا بر مبنای پارامترهای ارزش، طیف و اشباعیت در یک فضای سه بعدی قرار بگیرند. توابع واکنش طیفی، از سه تابع واکنش نوری استفاده نمودند؛ x(λ) که به عنوان پاسخ عمومي چشم مردم به نور قرمز بوده، y(λ) که به عنوان پاسخ عمومي چشم مردم به نورسبز بوده و z(λ) که به عنوان پاسخ عمومي چشم مردم به نور آبي می باشد. از مقياس XYZ مي توان به عنوان ابزاري استفاده نمود تا ميزان نور قرمز، سبز و آبي به طوراستاندارد تخمين زده و ميزان آنها را با یک نمونه مقايسه نموده تا اختلاف رنگ را مشخص كند. چالش دراينجا بود که بدلیل محاسبات ریاضی هر تابع، تجسم اختلاف رنگ به صورت بصری در قالب محاسبات رياضي مشكل بود. سپس مقادیر XYZ به فرم خطي معادله سه گانه تبدیل شده و براي تجسم بر روی یک نمودار دو بعدي ترسیم شدند. اين دومين اشتقاق به نام مقياس رنگ پذيري يا فضاي رنگ Yxy ناميده شد. دراين مقیاس، مقدارY به درجه روشنايي اشاره دارد وxy برآوردی از میزان رنگ مستقل از پارامتر روشنايي می باشد.

تستر رنگ TES-135A

تستر رنگ, کالر متر, TES-135A

تستر رنگ مدل TES-135 ساخت کمپانی TES تایوان

Tes-135, Color Meter

RGBمتر یک رنگ سنج, جهت اندازه گیری و نمایش مختصات رنگ مورد نظر درفضاهای رنگی، تفاوت رنگ بین دو نمونه می باشد. کالرمتر tes-135 قادر به انتقال داده ها به کامپیوتر توسط کابل اتصال مینی USB و حافظه اتوماتیک تا 99 مورد و عملکرد قرائتی می باشد. تستر رنگ مورد استفاده دربلوک سازی های تزیینی ...

ادامه مطلب...

دسته بندی محصولات

Open menu