رنگ سنج, آنالایزر رنگ مدل  TES-135A ساخت کمپانی TES تایوان

Tes-135A, Color Analyzer

رنگ سنج TES-135Aبرای آنالیز ترکیبات رنگ سطوح رنگ شده و تفاوت رنگ چند نمونه که با چشم قابل تشخیص نمی باشد کاربرد دارد. پارامتر دلتا ای Delta E  که اختلاف رنگ با رنگ ایده‌آل است توسط این دستگاه اندازه گیری می شود. پارامترهای دیگری که آنالیزو رنگ tes-135a  اندازگیری می کند شامل:  l ,a b که بیانگر روشنائی رنگ از 0 (سیاه) تا 100 (سفید ) ، a از 120- (قرمز) تا 120+ (سبز) وb از 120+ (زرد) تا 120- (آبی) پارامتر RGB که بیانگر ترکیبات میلیون‌ها رنگ گوناگون از نورهای قرمز، سبز و آبی با شدت‌های مختلف می باشد و XYZ  که بیانگر پاسخ عمومی چشم انسان به سه رنگ قرمزX سبزYو آبیZ در فضای رنگ می باشد.

مشخصات فنی:

تستر رنگ, رنگ سنج, کالر متر, مدل TES-135 ساخت کمپانی TES تایوان

تستر رنگ TES-135A
×
 

-قابلیت تشخیص تفاوت رنگ بین دو نمونه در:
Δ(L*,a*,b*), Δ(E*ab,C*ab, H*ab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z) or Δ(Rs, Gs, Bs)

-فاصله رنگها نمایش داده شده در:
(L*, a*, b*), (L*, C*ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z) or (Rs, Gs, Bs).

-دارای عملکرد ماکزیمم و مینیمم و حد میانگین

-دارای نرم افزار به همراه کابل USB

-قابلیت محاسبه خطا

-دارای حافظه اتوماتیک تا 99 مورد و عملکرد قرایتی

-دارای صفحه نمایش 4 اینچی

-حافظه رنگ هدف: 8 کانال

-محدوده اندازه گیریL*: 10 تا 100

-شرایط اندازه گیری:مشاهدهCIE2 :  آبزرور استاندارد

-قابلیت تکرار : انحراف استاندارد کمتر از 0.5 ab ٭E Δ

-ذخیره سازی اتوماتیک اطلاعات و قرایت :99 مورد

 

دسته بندی محصولات

Open menu