سولار پاورمتر دیتالاگر مدل TES-132 ساخت کمپانی TESتایوان

Tes-132, data logger solar power meter

تشعشع سنج دیتالاگر tes-132، پیرانومتری جهت اندازه گیری انرژی خورشیدی تابیده شده بر واحد سطح پراپ اکسترنال دستگاه تا 2000 وات بر متر مربع می باشد. سنسور اکسترنال سولارمتر دیتالاگر tes-132 انعطاف پذیری بیشتری را برای اندازه گیری توان نور خورشید در زوایا مختلف و نقاط خارج ار دسترس فراهم میکند. انرژی سنج خورشیدی ذکرشده دارای توانایی ثبت اطلاعات به صورت دستی تا99 مورد و ثبت اطلاعات روی کارت حافظه micro SD با ظرفیت 2GBمی باشد. اشعه سنج خورشیدی مدل 132-TES دستگاهی با قابلیت کالیبره آسان، کاربری مطابق بامنبع مناسب و دارای قابلیت تنظیم تاریخ وساعت و انتقال داده ها به PC می باشد.

مشخصات فنی:

سولار متر دیتالاگر مدل TES-132 ساخت کمپانی TESتایوان

پیرانومتر پراپ جدا مدل tes-132
×

-رنج اندازه گیری تا 2000w/m2

-دارای پراپ اکسترنال

-قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

-دارای حافظه دستی تا 99sets

-قابلیت ثبت اطلاعات رو ی کارت حافظهmicro SD

-دارای کابلUSB  جهت اتصال به PC

-کسینوس تصحیح شده

-اندازه گیری  نیروی انرژی خورشیدی

-نمایش زمان و تاریخ

-قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

-قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

-قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ...

دسته بندی محصولات

Open menu