گوس متر (EMFتستر) مدل 98191 ساخت کمپانیMIC تایوان
-اندازه گیری قدرت میدان الکترومغناطیس EMF/ELF
-رنج اندازه گیری:  200/2000mG, 20/200μT  
-دقت دستگاه:6dgt+2.5%) at 50Hz/60Hz) ±
-دقت قرائت: 0.1/1mG. or 0.01/0.1μT
- پهنای باند :HZ 300~30
- سنسور تک محوره
- سرعت نمونه برداری: 2.5 بار در ثانیه
-قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر

دسته بندی محصولات

Open menu