کنداکتیوی متر قلمی مدل 7200 ساخت کمپانی EZDO  تایوان

EZDO 7200, Pen Type Conductivity Meter

هدایت سنج قلمی مدل EZDO-7200، یک کانداکتیومترجیبی ودیجیتال جهت اندازه گیری توانایی آب در هدایت یک جریان الکتریکی می باشد. اندازه گیری هدایت ویژه آب به‌منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است. در صنعت ، هدایت آب در کنترل تخلیه جوشوارها و آبهای برگشتی سیستمهای خنک کننده اهمیت زیادی دارد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند ohm-1 یا mho می باشد و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده می شود. معمولاً وقتی از واژه “هدایت الکتریکی آب” استفاده می شود منظور همان “هدایت الکتریکی ویژه آب” می باشد. با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمک های محلول در آب دارد، لذا اندازه گیری هدایت الکتریکی EC آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است. EC متر قلمی یادشده دارای محدوده  اندازه گیری µS 00~200 بادقت µS 1 می باشد. همچنین دستگاه دارای قابلیت شناسایی اتوماتیک بافر µS1413 به صورت دستی می باشد.پکیج دستگاه شامل دستگاه ، محلول استاندارد µS1413 ،منوال،باطری ،راهنمای فارسی طرز کالیبراسیون می باشد.

مشخصات فنی:

PHمتر, ECمتر, TDSمتر, ORPمتر, Saltمترقلمی, مدل 7200 ساخت کمپانی Ezdo تایوان

 PHمتر, ECمتر, TDSمتر, ORPمتر, Saltمترقلمی مدل 7200
×

- محدوده اندازه گیری:
اسید:2-~16PHبا دقت: 0.01pH
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
ORPمترmv: -1000~1000mV با دقت: 1mV
شوری سنج salt: 0~1000PPM, 1.00~12.00PPT با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 90C~0 با دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.01pH+1dgt,+/-2mV+1dgt,+/-0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt±
-قابلیت کاليبره اتوماتیک درسه نقطه براي PH وEC
-امکان جبران اتوماتیک دما ATC
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری AAA
-دارای پک کامل شامل:دستگاه، الکترودPH,EC، محلول کالیبره PH(4.7),EC(1413)، محلول نگهداری،بند دستی،منوال و جعبه حمل

دسته بندی محصولات

Open menu