دورسنج نوری و مکانیکی مدل RM-1500 ساخت کمپانی Provaتایوان

RM-1500, Digital Tachometer

تاکومتر نوری وتماسی مدل RM-1500 ، جهت اندازه گیری سرعت یا تعداد دور بر دقیقه یک جسم چرخان دریک بازه زمانی تا 100,000RPM ، به کارمی رود. محدوده ی فاصله ی کارکرد  rpmمتر لیزری ذکرشده از 50 میلی متر تا 300 میلی متر می باشد. دورسنج rm-1500 هم یک تاکومتر لیزری و هم یک دور سنج مکانیکی است منتهی برای اندازه گیری به صورت مکانیکی بایستی آدابتور تماسی RM-1502 به سر rpmسنج متصل گردد.

مشخصات فنی:

دور سنج لیزری و تاکومتر مکانیکی  مدل RM1500 ساخت کمپانی TES تایوان

تاکومتر لیزری و تماسی مدل rm-1500
×

- رنج اندازه گیری غیر تماسی :  10.00RPM ~ 100,000

- رنج اندازه گیری تماسی :10.000RPM ~ 30,000

- دقت قرائت: 0.001/0.1/1 rpm

- دقت دستگاه:  0.04%±2dgtst

- محدوده اندازه گیری اتوماتیک

- امکان اندازه گیری از فاصله 50mm~300

- واحد های اندازه گیری: RPM,m/min,ft/min,yard/min,rps(Hz)

- آدابتور تماسی RM-1502 بصورت آبشنال

دسته بندی محصولات

Open menu